HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
HRVATSKA KOSTAJNICA

044 851 080

Nazovite nas

Ul. Josipa Marića 2

44430 Hrvatska Kostajnica

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Naše radno vrijeme

O nama

Hrvatski Crveni križ u svom radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanog odgoja te se zalaže za poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava. Posebne obveze Hrvatski Crveni križ izvršava u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi.

Prva pomoć, zaštita i promicanje zdravlja, rad na bolestima ovisnosti, pripreme i
odgovor na krize, spašavanje života na vodi, ekološka zaštita, skrb o tražiteljima međunarodne zaštite, prevencija trgovanja ljudima, briga za socijalno ugrožene građane, služba traženja nestalih osoba te edukacija mladih neki su od temeljnih programa koje Hrvatski Crveni križ provodi s ciljem izgradnje humanijeg, tolerantnijeg i sigurnijeg društva.

Hrvatski Crveni križ vođen je u svom djelovanju na čelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, dobrovoljnost, neovisnost, jedinstvo, univerzalnost.

Članovi Odbora i Skupštine u mandatu 2020.-2024:

 1. Marinka Vaselek – predsjednik
 2. Elizabeta Andrić
 3. Vladimir Ikšić
 4. Mario Cetinjanin
 5. Matija Ćorić
 6. Marica Ciprić -potpredsjednik
 7. Slavko Lončar
 8. Ivana Paškvan
 9. Milan Živković
 10. Martina Solomun
 11. Martina Gavrić
 12. Pero Lučić-Jozak
 13. Lucija Matković
 14. Jozo Sarić
 15. Svjetlana Tufeković – potpredsjednik

 

Članovi Nadzornog Odboora u mandatu 2020.-2024:

 1. Pero Lučić-Jozak
 2. Slavko Lončar
 3. Matija Ćorić
 
 

Programi rada:

Svrha i područje djelovanja

Pomoć građanima u potrebi, promicanje zdravstvenog i humanitarnog odgoja, izvršavanje obveza u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnog stradavanja ljudi.

Područje djelovanja su Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Majur, Općina Donji Kukuruzari i Općina Hrvatska Dubica.

Djelatnost(i) organizacije, sukladno Statutu:

Skip to content