HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
HRVATSKA KOSTAJNICA

044 851 080

Nazovite nas

Ul. Josipa Marića 2

44430 Hrvatska Kostajnica

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Naše radno vrijeme

Jednostavna nabava

Facebook

NABAVA ROBA- kućanske i osnovne higijenske potrepštine za potrebe projekta "I mi zaslužujemo priliku", kodni broj: SF.3.4.11.01.0297

Na temelju Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave roba- kućanske i osnovne higijenske potrepštine za potrebe projekta "I mi zaslužujemo priliku", kodni broj: SF.3.4.11.01.0297 (KLASA: 011-03/24-01/1, URBROJ: 2176-2-1-02-24-3) od 09. travnja 2024. godine, Stručno povjerenstvo za nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave roba- nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za potrebe projekta "I mi zaslužujemo priliku", kodni broj SF.3.4.11.01.0297

U privitku se prilaže dokumentacija - Poziv na dostavu ponuda, Ponudbeni list i Troškovnik.

Rok za predaju ponuda je 18. travnja 2024. godine do 10,00 sati bez obzira na način dostave.

Sukladno prijedlogu ponuditelja koji glasi:

"Zahvaljujemo na upitu te Vam kao ponuditelj šaljemo prijedlog vezan za izmjenu Troškovnika. Naime, za artikle i količine iz Troškovnika nemoguće je uklopiti se u navedenu procjenu te smo sigurni da nitko na tržištu ne može ponuditi te količine unutar procijenjene vrijednosti. Stoga predlažemo da revidirate količine te produljite rok dostave ponuda"

-PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA

Zbog navedenih izmjena produžujemo rok dostave ponuda do 23. travnja 2024. godine do 10,00 sati bez obzira na način dostave.


Skip to content