HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
HRVATSKA KOSTAJNICA

044 851 080

Nazovite nas

Ul. Josipa Marića 2

44430 Hrvatska Kostajnica

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Naše radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto: pružatelj/ica usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom

Facebook

Mjesto rada: Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Majur, Općina Hrvatska Dubica, Općina Donji Kukuruzari

Broj traženih radnika: 20
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:  Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: nema
Natječaj vrijedi od 05.04.2024. do 13.04.2024.

Posloprimac:


Razina obrazovanja:

 • Bez škole i nezavršena osnovna škola
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0297 od 04.04. 2024. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027., Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Hrvatska Kostajnica za potrebe provedbe aktivnosti projekta „I mi zaslužujemo priliku“ , SF.3.4.11.01.0297

 1. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Hrvatska Kostajnica za potrebe provedbe aktivnosti projekta „I mi zaslužujemo priliku“
 2. Broj traženih zaposlenika: 20 pružatelja/ica usluga
 3. Vrsta zaposlenja:  predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 33 mjeseca
 4. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnika minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ br. 118/18. i 120/21.)
 5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Hrvatska Kostajnica, općine Majur, općine Hrvatska Dubica i općine Donji Kukuruzari
 6. Opis poslova: Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom.

OBAVEZNA AKTIVNOST:


Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:
a. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.) i/ili
b. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
c. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
d. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

7. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Punoljetnost
 • Nezaposlenost

8. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 • zamolba za posao (vlastoručno potpisana, obavezno navesti adresu i broj telefona/mobitela)
 • životopis
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi ili stručnoj spremi (ukoliko je primjenjivo)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje )
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 • prijava/potvrda iz evidencije nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, Josipa Marića 2, 44 430 Hrvatska Kostajnica, s naznakom: »za Javni poziv – „I mi zaslužujemo priliku“ – ne otvarati«.


Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje su podnijele prijavu na javni natječaj, a ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima o čemu će ih se obavijestiti u pisanom obliku.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od objave natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a i na službenoj web stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska Kostajnica https://www.gdckhrvatskakostajnica.hr.

Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni u zakonskom roku.


Projekt je u skladu sa programom “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” kao plansko -programskom dokumentu čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj i smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Skip to content