HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
HRVATSKA KOSTAJNICA

044 851 080

Nazovite nas

Ul. Josipa Marića 2

44430 Hrvatska Kostajnica

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Naše radno vrijeme

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Facebook

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad žena obilježava se svake godine 22. rujna kao spomen na 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a djelatnica suda je teško ozlijeđena.

GDCK Hrvatska Kostajnica obilježava ga zajedno da djelatnicima Postaje granične policije Hrvatska Kostajnica te Zavodom za socijalni rad Hrvatska Kostajnica. Važnost obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je velika, jer se neprestano mora isticati problem koji je sveprisutan u društvu. Na taj način upoznaju se i žrtve nasilja, ali i ono koji sumnjaju na nasilje kako i kome se obratiti. Naime, od studenog 2020. godine otvoren je besplatni telefon za žrtve nasilja 116 006 koji je dostupan 24 sata dnevno svakim danom.

Nasilje nad ženama je veliki javnozdravstveni problem, a Svjetska zdravstvena organizacija definira ga kao “svaki čin rodno uvjetovanog nasilja koji rezultira, ili može rezultirati tjelesnom, seksualnom ili mentalnom štetom ili patnjom kod žene, uključujući i prijetnje takvim činom”.

Napredak i rješavanju problema nasilja nad ženama Republika Hrvatska je ostvarila kada su usvojeni i primijenjeni sljedeći zakoni: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Kazneni zakon, Obiteljski zakon, i uz pomoć Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji te Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Konvencija Vijeća Europe u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Hrvatskoj je usvojena 2018. godine koja ima u centru upravo žrtvu, ženu, a cilj konvencije je smanjiti nasilje nad ženama.

Skip to content